Bộ này đã được giới thiệu trên diễn đàn tại đây http://phatam.tienghoa.net/
Tuy nhiên trangweb chỉ cho download miễn phí một phần nhỏ, nếu muốn toàn bộ các bạn phải mua ($130)

[COLOR=#000000][FONT=verdana]New Release. Complete Chinese Pinyin Sound - over 1700 individual MP3 files to facilitate the assimilation of Pinyin pronunciation and Chinese tones.

Download