CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN THANH TRÍ
95/10 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
ĐT : 62892556-54496200-39913096
--- ***---
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
Dựa trên chứng từ thực tế của một cty , các bạn sẽ được thực hành :
PHẦN 1: THỰC HÀNH LÀM CÁC LOẠI BÁO CÁO PHẢI NỘP CƠ QUAN THUẾ NHƯ SAU:
I-MẪU BÁO CÁO THUẾ THÁNG :
Tờ khai thuế GTGT ( in mã vạch)
Bảng kê hàng hóa bán ra ( in mã vạch)
Bảng kê hàng hóa mua vào ( in mã vạch)
Riêng tháng cuối quý nộp thêm báo cáo sử dụng hóa đơn quý
Hạn nộp tờ khai GTGT : ngày 20 tháng kế tiếp
II-MẪU BÁO CÁO QUÝ :
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý ( in mã vạch)
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý ( in mã vạch)
Hạn nộp tờ khai : hạn chót 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý
III-MẪU BÁO CÁO NĂM :
1)Bộ hồ sơ quyết toán thuế gồm :
-Kết quả hoạt động SXKD- Phụ lục 03-1A ( In mã vạch)
-Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN- Mẫu 03/TNDN ( In mã vạch)
-Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân ( In mã vạch)
2) Bộ hồ sơ báo cáo tài chính gồm :
-Bảng cân đối số phát sinh năm
-Bảng cân đối kế toán ( In mã vạch)
-Báo cáo Kết quả hoạt động KD ( In mã vạch)
-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( In mã vạch)
-Thuyết minh Báo cáo tài chính
Hạn nộp bộ quyết toán + báo cáo tài chính: 90 ngày khi kết thúc năm báo cáo
(Lưu ý: In thêm 01 bộ nộp cho phòng Thống Kê Quận)


PHẦN 2: THỰC HÀNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DỰA TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ:
  • Làm và in sổ sách kế toán hàng tháng gồm : Bảng cân đối số phát sinh, Nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết, Bảng lương( có trích BHXH-YT), Sổ quỹ, Bảng phân bổ CCDC, Bảng trích khấu hao TSCĐ, sổ công nợ, sổ ngân hàng…
  • Làm và in sổ kho hàng tháng gồm : Báo cáo Nhập xuất tồn kho tổng hợp, Kho chi tiết
  • Làm và in Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu thu, Phiếu chi
HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH NÀY CÁC BẠN SẼ TRỞ THÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP.
CHI PHÍ HỌC :
BAN NGÀY : 1.000.000 Đ/ KHÓA
BUỔI TỐI : 1.200.000 Đ/ KHÓA

Lưu ý: Khóa học không giới hạn thời gian, nghĩa là học khi nào bạn biết làm thì hoàn tất chương trình học. Chi tiết vui lòng gọi ĐT đến cty hoặc số 0918279585( C. Quyên)
Wed : http://thanhtriketoan.wevina.vn
Trân trọng kính chào