http://faviconmake.com


FaviconMake là ứng dụng trực tuyến dùng để tạo các Favicon ( Favicon Maker ). Bạn chỉ cần up hình của mình lên site này, hỗ trợ jpeg, gif, png. Sau đó nó sẽ cho bạn crop hình và chọn kích cỡ cho Favicon của bạn, thông thường là 32×32. Cuối cùng click vào nút Create Favicon và download Favicon về máy tính của mình.


Thật đơn giản phải ko nào???