BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----oo0oo----
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
Hà nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012
THÔNG BÁO TUYẾN SINH NĂM 2012
(Đào tạo hệ liên thông từ TCCN và TC nghề, Cao Đẳng và Cao đẳng nghề lên Đại học – Hệ chính quy)
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh Liên thông năm học 2012 – 2013:
I. Các ngành đào tạo:
Kế toán, Tài chính ngân hàng.
Công nghệ thông tin, Thương mại, Quản trị kinh doanh.
II. Đối tượng dự thi:
Những người đã có bằng tốt nghiệp TCCN, TC nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp có nhu cầu học lên trình độ cao hơn.
III. Điều kiện dự thi:
1. Liên thông TC lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học:
- Tốt nghiệp loại khá, giỏi được thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.
- Tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá, phải có hợp đồng lao động 1 năm làm việc trở lên theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo.
2. Liên thông từ TC lên Đại học: Kể cả sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khá và trung bình đều phải có hợp đồng lao động 3 năm làm việc trở lên theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo.
IV. Hồ sơ đăng ký dự thi:
Do trường Đại Học Kinh Doanh và Cộng nghệ phát hành. Khi nộp hồ sơ thí sinh phải thực hiện đúng hướng dẫn tại túi hồ sơ gồm có:
1. Phiếu tuyển sinh: Thí sinh phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của nơi cư trú.
2. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Nộp bản photocopy (không nộp bản chính).
3. Ảnh: 3 ảnh 3 x 4 cm( ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở phía sau mỗi ảnh).
V. Thời gian bán hồ sơ và tổ chức tuyển sinh:
1. Bán hồ sơ: Từ tháng 5 năm 2012
VPTS: (451 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội) (đối diện Đại Học Điện Lực)
2. Thời gian tuyển sinh: Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 08 năm 2012.
Mọi chi tiết liên hệ:
- VPTS: Số 451 Hoàng Quốc Việt
- Email: nuhoatrang.468@gmail.com
- Nic yahoo: congnghehanoigdvn
- Di động: 0985.86.86.57 -0983.989.408 (Cô Thảo)
http://www.congnghehanoi.edu.vn


http://netraovat.vn/66/lien-thong-truong-dh-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-1134324.htm
http://netraovat.vn/66/lien-thong-truong-dh-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-1134324.htm
http://netraovat.vn/66/lien-thong-truong-dh-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-1134324.htm
http://netraovat.vn/66/lien-thong-truong-dh-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-1134324.htm
http://netraovat.vn/66/lien-thong-truong-dh-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-1134324.htm
http://netraovat.vn/67/lien-thong-truong-dai-hoc-dien-luc-nam-2012-1134325.htm
http://netraovat.vn/67/lien-thong-truong-dai-hoc-dien-luc-nam-2012-1134325.htm
http://netraovat.vn/67/lien-thong-dh-luong-the-vinh-nganh-xay-dung-nam-2012-1134329.htm http://netraovat.vn/67/lien-thong-dh-luong-the-vinh-nganh-xay-dung-nam-2012-1134329.htm
http://netraovat.vn/67/hoc-trung-cap-chinh-quy-tai-ha-noi-nam-2012-1134332.htm http://netraovat.vn/67/hoc-trung-cap-chinh-quy-tai-ha-noi-nam-2012-1134332.htm
ĐH Kinh Doanh và công nghệ hà nội – 0985.86.86.57
Thông báo tuyển sinh liên thông – 0985.86.86.57
Liên thông hệ ĐH chính quy - 0985.86.86.57
Tuyển sinh liên thông chính quy – 0985.86.86.57
Liên thông đại học năm 2012 – 0985.86.86.57
Thông tin liên thông năm 2012 – 0985.86.86.57
Liên thông đại học chính quy
Quy chế mới về thi liên thông
Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội
Liên thông đai học kinh doanh và công nghệ hà nội
Tuyển sinh liên thông hệ đại học chính quy
Liên thông đại học chính quy
Liên thông – liên thông – liên thông – liên thông - liên thông
Thông tin liên thông mới – 0985.86.86.57
Liên thông – liên thông – liên thông – liên thông - liên thông