Những điều cần biết trước khi thành lập công ty</SPAN>

Chúng tôi tự hào là một trong những hãng Luật hàng đầu Việt Nam trong việc tư vấn đầu tư, tư vấn kinh doanh, hỗ trợ pháp lý cho các Doanh nhân trong bước đường khởi nghiệp. Với hàng ngàn lượt tư vấn thành lập công ty và tư vấn đầu tư, với đội ngũ Chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình và có hiểu biết chuyên sâu...

8 vấn đề cơ bản phải biết trước khi Thành Lập Doanh nghiệp

1. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp theo Kế hoạch Kinh doanh (Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài...)

2. Lựa chọn tên Doanh nghiệp (Xác định tên và tra cứu tên) ;

3. Xác định Trụ sở Doanh nghiệp (các vấn đề về quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp trong tương lai) ;

4. Các vấn đề liên quan đến vốn điều lệ của Doanh nghiệp (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp theo đúng các quy định) ;

5. Ngành nghề Kinh doanh (Xác định mã ngành kinh doanh cụ thể theo quy định của Pháp luật) ;

6. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các thành viên sáng lập, Người Quản lý điều hành của Doanh nghiệp (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn, giới hạn chức năng ngành nghề có điều kiện) ;

7. Các vấn đề liên quan đến quản lý nội bộ doanh nghiệp : (tổ chức bộ máy, quy chế vận hành và kiểm soát tài chính của Doanh nghiệp)

8. Lập hồ sơ doanh nghiệp. (Chuẩn hóa hồ sơ: Đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách cổ đông, Nghị quyết cổ đông, các tài liệu khác theo quy định của pháp luật) ;

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể: 090 574 6666; 098 333 5556; 095 515 2222