Xét v đi đu Len thng 3 hòa 1 chưa đ thua trn nào. M màn mùa gii năm nay c 2 đi đu đang phong đ chưa tt . Qua 2 vòng đu Len được 2 đim còn Le Haver được 1 đim. Liu vi li thế trong đi đu và li thế sân nhà Len có dành trn được 3 đim? Đi hình ca Le Haver ra sân mnh nht còn phía Len b ng tin đo chính David Pollet. Vi t l nhà cái đưa kèo Len chp na trái (+1/2) theo quan đim ca cá nhân tôi trn này 2 đi cùng chia đim.