Tài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ
- Các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp phải được theo dõi chi tiết số nợ phải trả, số nợ đã trả theo từng chủ nợ.

- Nợ phải thu bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được kế toán chi tiết cho từng chủ nợ, theo chỉ tiêu số lượng, giá trị theo quy định.

- Cuối niên độ kế toán, số dư của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ phải được đánh giá theo tỷ giá quy định.

- Những khách mà doanh nghiệp có quan hệ giao dịch thường xuyên hoặc có số dư về nợ phải thu lớn, bộ phận kế toán phải kiểm tra, đối chiếu về tình hình công nợ đã phát sinh với từng khách hàng và định kỳ phải có xác nhận nợ bằng văn bản với các khách nợ.

- Các tài khoản nợ phải thu chủ yếu có số dư bên nợ, nhưng trong quan hệ với từng khách nợ, có thể có số dư bên có. Cuối kỳ kế toán, khi lập báo cáo tài chính cho phép lấy số dư chi tiết của các tài khoản này để lên hai chỉ tiêu bên ' Tài sản' và bên ' Nguồn vốn' của bảng cân đối kế toán.

HS F&A Consultant Việt Nam đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù và kinh nghiệm, quyết toán thực tế với cơ quan thuế là một thế mạnh của HS-F&A Consultant Việt Nam

Các dịch vụ HS F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:

1. Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

2. Bảng cân đối số phát sinh;

3. Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;

4. Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ;

5. Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá;

6. Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666Bài viết liên quan: Kế toán, Nguyên tắc kế toán, Dịch vụ kế toán chọn gói, Hoàn thiện gỡ rối sổ sách kế toán, Thông tin kế toán, Bảng cân đối kế toán, Quyết toán thuế, Tư vấn chi phí hợp lý trong kế toán, Nguyên tắc kế toán, Rà soát dữ liệu, Báo cáo thuế, Kinh tế kế toán, Nhật ký chung


Website liên quan:
- www.hslaw.vn
- www.luatsurieng.vn