Công ty TNHH Tâm Luật
Tư vấn thành lập doanh nghiệp – thành lập công ty
Điện thoại: 0902.373.044 - (08) 35.268.406 (gặp Mr. Quang)
http://tuvanthanhlapcongty.biz/
Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể thay đổi loại hình của doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau:
- Công ty TNHH chuyển đổi thành công ty Cổ phần hoặc ngược lại;
- Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi thành Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên hoặc ngược lại;
- Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình các Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời Doanh nghiệp thay đổi lại dấu Công ty
LANDCO cung cấp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với chi phí hợp lý và thời gian ngắn nhất
- Tư vấn việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
- Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật;
- Đăng ký chuyển đổi cho doanh nghiệp;
- Đăng ký dấu cho doanh nghiệp;
- Tư vấn thủ tục thuế cho doanh nghiệp khi tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
Giá cả được niêm yết trên website http://tuvanthanhlapcongty.biz/
Công ty TNHH Tâm Luật
Tư vấn thành lập doanh nghiệp – thành lập công ty
Điện thoại: 0902.373.044 - (08) 35.268.406 (gặp Mr. Quang)
http://tuvanthanhlapcongty.biz/


thành lập công ty - thành lập doanh nghiệp