DỊCH VỤ TRÒ CHƠI SMS CC
BAN CO CO HOI TRUNG THUONG NGAY THE DIEN THOAI
Trả thưởng bằng thẻ điện thoại.
Bắt đầu từ ngày 17/07/2012
· VIT Telecom phát triển dịch vụ GAME nhắn tin trả thưởng thực tế bằng thẻ điện thoạitrên cơ sở dự đoán KQXS miền Bắc.
· VIT Telecom phát triển dịch vụ GAME SMS CC theo nguyên tắc vui chơi có thưởng thực tế.
Nhắn tin trên 3 đầu số6572 – 6672 - 6772
Ví dụ:
Nhắn tin khu vực HN , dự đoán kết quả xổ số của khu vực HN về là 22
HN = Kết quả xổ số khu vực Hà Nội
22 = dự đoán kết quả xổ số 2 số cuối (số dự đoán)

Cú pháp nhắn tin:
Trên đầu số 6572 Trúng
Theo mệnh giá thẻ điện thoại
Soạn: HN L 22 gửi 6572 10.000 đ
HN D 22 gửi 6572 100.000 đ

L = Mã trả thưởng
D = Mã trả thưởng

Trên đầu số 6672 Trúng
Soạn: HN L 22 gửi 6672 20.000 đ
HN D 22 gửi 6672 200.000 đ

Trên đầu số 6772 Trúng
Soạn: HN L 22 gửi 6772 30.000 đ
HN D 22 gửi 6772 300.000 đ

- Dự đoán trước 19h hàng ngày, đến 20h hàng ngày có kết quả trả về xác nhận bạn trúng thưởng, và trả thưởng cho những người dự đoán đúng vào sáng hôm sau lúc 9h.Nào chúng ta cùng Chơi, Để có thẻ điện thoại nhắn tin tới đầu số 6572 – 6672 - 6772

Hãy soạn:
Khu vực - Mã dự đoán - Số dự đoán Kqxs
HN (dấu cách) L (dấu cách) “2số dự đoán"
HN(dấu cách) D (dấu cách) “2số dự đoán"

Gửi tới:
6572 – 6672 - 6772

[IMG]file:///C:%5CUsers%5Ca%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlc lip1%5C01%5Cclip_image001.gif[/IMG]

Chăm sóc khách hàng:
ĐT: 0422208888 máy lẻ: 137/226

Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs
Sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms smssms sms kqxs

Xo so mien bac xsmb
Xo so mien trung xsmt
Xo so mien nam xsmn