Hiện nay tại Thị trường Tp.Hồ Chí Minh, để tìm được 1 căn hộ diện tích vừa, giá hợp lý và chất lượng sống lý tưởng..không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, với Chương trình giới thiệu Căn hộ E-home 3 Tây Sài Gòn sẽ được giới thiệu và đưa ra các giải pháp sở hữu căn hộ cho các gia đình trẻ. Đăng ký tham dự: 0918 605 095 Thân mời, Bình Nhiệm