Tư vấn luật thay đổi bổ sung giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công ty luật Á Châu chuyên tu van luat, thay đổi, bổ sung giấy chúng nhận đầu tư tcho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Công ty Luật Á Châu là đơn vị tu van luat chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn đầu tư trong nước ra nước ngoài, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo luat dau tu, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, chi nhánh văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Viêt Nam…. và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

I. TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI LUẬT Á CHÂU
1. Các Luật sư của chúng tôi thực hiện các hoạt động tư vấn như sau:
+ Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư theo luat dau tu tại Việt Nam; Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp;
+ Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và tu van luat hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;
+ Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
+ Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
+ Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết;- Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh

2. Chúng tôi đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư, giải trình dự án đầu tư, và các công việc khác liên quan đến thủ tục đầu tư.