Tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản theo luat dat dai : Tổ chức khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luậtt
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản do doanh nghiệp tự thành lập sàn giao dịch theo luat dat dai hoặc lựa chọn sàn giao dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập.Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản theo đúng luat dat dai:
1. Là tổ chức, có kinh doanh dịch vụ bất động sản

2. Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

3. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

4. Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định...

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thành lập sàn giao dịch bất động sản liên hệ chúng tôi để làm theo đúng thủ tục qui định luat dat dai.