Nhận tư vấn thủ tục , thiết lập hồ sơ xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) cho các công ty và giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) cho nhà thuốc
Tư vấn xây dựng tài liệu , trang thiết bị cần thiết cho việc xin cấp giấy chứng nhận
Hỗ trợ hàng năm đánh giá định kỳ và cải tiến các tiêu chuẩn .
LH với Dược sĩ : 093 8686 757 hoặc 093 8686 050