Tình hình tai nạn lao động ở nước ta vẫn đang ở mức rất cao không có chiều hướng giam. Năm 2010 cả nước xảy ra 5.125 vụ làm chết 554 người, năm 2011 số vụ tai nạn tăng lên gần 6.000 vụ thiệt hại về người là 504 và gây thiệt hại về tài sản vật chất mỗi năm hơn 300 tỷ đồng trong đó hơn 60% số vụ tai nan chủ yếu do yếu tố chủ quan của con người và trang bị phương tiên bảo vệ cả nhân không đạt tiêu chuẩn. Trong đó Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai là 2 địa phương có số vụ tai nạn cao nhất nước.


Số vụ tai nạn chủ yếu là do sự chủ quan thiếu ý thức của người tham gia lao động

Đó là những con số thống kê từ Bộ lao động Thương Binh và Xã hội đáng để chúng ta phải xem xét lại nhằm giảm tai nạn và bệnh nghề nghiệp trong những năm tới. Các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý cần tăng cường tuyên truyền huấn luyện an toàn lao động cho người lao động, kiểm tra các lĩnh vực thường mất an toàn lao động như xây dựng, cơ khí, khai thác khoản sản…. đảm bảo trang thiết bị bảo hộ lao động của người tham gia lao động đạt tiêu chuẩn chất lượng. Xử lý nghiêm những trường hợp đơn vị quan lý không tuân thủ chế độ an toàn lao động nhằm thiết lập trật tự kỷ cương, có như vậy tình hình tai nạn lao động ở nước ta mới có thể giảm trong những năm tới.

Tag: bao ho lao dong