CPM Việt Nam có kinh nghiệm lâu năm trong việc thực hiện những chương trình marketing mang tính chiến lược, thực hiện hoàn chỉnh, trơn tru, chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ khách hàng và nâng cao doanh số bán hàng.