Chào các mẹ, tôi mới đi nghỉ mát Sầm Sơn về ( Địa danh du lịch nghe đã không thấy yên tâm về khả năng biến khách du lịch thành gà). Nhưng lần này tôi có một địa chỉ nhà hàng có thể yên tâm giới thiệu cho các pro nếu các mẹ muốn đến địa danh này để nghỉ mát:
<http://thuyduonghotel.vn/city_info/default.cfm>

---------- Post added at 03:48 PM ---------- Previous post was at 03:33 PM ----------

Cảm ơn bài viết hữu ích.