Giới thiệu Học viện ERC Singapore

Trường tập trung đào tạo các khóa Anh văn, dự bị đại học, cử nhân và thạc sĩ cho các chuyên ngành quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn và tài chính. Bằng cử nhân và thạc sĩ do đại học GreenWich của Anh cấp.
HISA và học viện ERC thông báo chương trình học bổng cho kỳ khai giảng ngày 18/10 như sau:


Học bổng 2.000 SGD cho khóa tiếng Anh dành cho sinh viên đăng ký khóa chính.


Học bổng khuyến học của khóa chính gồm: 500 SGD cho khóa cao đẳng, 1.500 SGD cho khóa cao đẳng nâng cao, 2.000 SGD cho chương trình năm cuối cử nhân và 2.000 SGD cho khóa thạc sĩ.


Học bổng 10.000 SGD đối với chương trình cử nhân và 6.500 SGD đối với chương trình thạc sĩ dành cho sinh viên có kết quả 75% số điểm trở lên cho mỗi môn học và đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp.


Điều kiện nhập học:


- Dự bị đại học: Hoàn tất chương trình lớp 10 hoặc 11 hoặc chưa tốt nghiệp lớp 12, IELTS 4.5


- Đại học: Hoàn tất PTHH tại Việt Nam, điểm IELTS 5,5


- Thạc sĩ: Tốt nghiệp đại học, IELTS 6,5


- Trường có khóa Anh ngữ dành cho những sinh viên chưa đủ điều kiện


ERC là một trong 9 trường đầu có chứng nhận Edutrust 4 năm. Đây là chứng nhận dành cho những Tổ chức giáo dục tư thục tại Singapore có đủ điều kiện tuyển sinh và giảng dạy cho sinh viên quốc tế. Ngoài ra, Học viện ERC đã đạt được chứng nhận SQC và S-Class đã khẳng định chất lượng của trường.