Hi tất cả các bạn!!
Mình là thành viên mới của diễn đàn cntt34.
Lập trình là môn học mà mình rất yêu thích, có thể tự tay mình viết ra những ứng dụng là niềm vui của mình!!
Mình rất muốn làm quen với tất cả các bạn trong diễn đàn, Đặc biệt là những bạn cũng yêu lập trình giống như mình vậy!!
Yahoo của mình nha: conmai_trongtim2002