Hỏi Xoáy Đáp Xoay giờ "nhạt" quá, có ai nhớ GS Xoay không?
Các bạn xem ảnh từ trái qua phải nhé