“Một nghịch lý phổ biến trong các doanh nghiệp là trong khi tài chính
luôn là trọng tâm của hệ thống quản lý, các nhà quản trị thường
không có hiểu biết đầy đủ về vấn đề này”

Berman & Knight, Harvard Business Review

Là một doanh nhân hoặc một nhà quản lý không thể không có kiến thức về quản lý tài chính. Tuy nhiên khác với những chuyên gia tài chính chuyên nghiệp, các lãnh đạo hoặc quản lý doanh nghiệp không phải trực tiếp tham gia vào công tác tài chính mà chủ yếu cần hiểu và sử dụng tốt các thông tin tài chính cho các quyết định mua bán hàng hóa, sản xuất, giá thành sản phẩm, quản lý dòng tiền, lập kế hoạch kinh doanh...

Khóa học “Kỹ năng Tài chính cho Lãnh đạo” được AFC Vietnam thiết kế giúp nhà lãnh đạo và quản lý từ cấp trung trở lên điều hành hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính hiệu quả thông qua các bài tập tình huống có liên quan đến các kỹ năng tài chính thiết yếu cho một nhà quản lý, từ đó phát triển khả năng đọc hiểu và phân tích số liệu tài chính hữu ích cho công việc quản lý doanh nghiệp mình.

Mục tiêu khóa học

Khóa học sẽ trang bị cho học viên:
Nắm được những vấn đềvề hệ thống kiểm soát tài chính.
Đọc và phân tích được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính.
Khai thác các thông tin trên các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị phục vụ công việc quản lý.
Phân biệt được dòng tiền và lợi nhuận, các loại chi phí, ngân sách tài chính và ảnh hưởng của nó tới việc lập kế hoạch và ra các quyết định kinh doanh.

Phương pháp đào tạo

Bài thuyết trình ngắn của giảng viên
Bài tập cá nhân.
Đóng vai
Thảo luận nhóm.
Nghiên cứu tình huống

Xem chi tiết khóa học: Kỹ năng tài chính cho nhà quản lý

Mọi thông tin chi tiết về chương trình đặc biệt này, xin liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - Viện Quản trị Tài chính AFC
Tầng 3-10 Tòa nhà 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3562 7486 Fax: 04 35627487
E:info@afc.edu.vn W: afc.edu.vn

FinancialPro, acca, tài chính, tai chinh, tài chính chuyên nghiệp, tai chinh chuyen nghiep, kiểm soát nội bộ, kiem soat noi bo, kiểm toán, kiem toan, dòng tiền, dong tien, quản trị tài chính, quan tri tai chinh, kế toán, ke toan, đào tạo tài chính, dao tao tai chinh, acca, marketing, gom su bat trang, hang ton kho , khoa hoc hang ton kho,Hỗ trợ doanh nghiệp