Email Verifier sẽ kiểm tra tất cả các địa chỉ email của bạn được gửi từ một danh sách và xác định xem e-mail đó có hợp lệ hay không.


Nó làm 3 cấp độ kiểm tra, đầu tiên nó sẽ kiểm tra cú pháp e-mail, sau đó sẽ xác minh sự tồn tại của các máy chủ mail SMTP và cuối cùng là hộp e-mail trên máy chủ SMTP.


Smart Email Verifier là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp, để họ có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi gửi thý, tránh việc gửi thý vào những hòm thý "ma" hay dành cho những cá nhân để duy trì một danh sách địa chỉ e-mail sạch.





Yêu cầu hệ thống:


Internet


Bộ vi xử lý 166MHz


256 RAM


Download:


 


 


quote:


http://www.mediafire.com/?p23agdr130ry2e0