Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài:
- Thủ tục đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú ở Việt Nam được áp dụng tương tự quy định tại Điều 30 của Nghị định 69/CP.
- Sau khi đăng ký giám hộ, Sở Tư pháp gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ và người được giám hộbản sao Quyết định công nhận việc giám hộ để giám sát việc giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
- Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam được áp dụng tương tự quy định tại Nghị định này
Thời gian thực hiện: Sau 15 ngày làm việc
Thẩm quyền đăng ký giám hộ
Việc đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người giám hộ hoặc người được giám hộ.

Chi tiết liên hệ:
Luật sư: Lê huy Quang – Giám đốc công ty luật hợp danh Danzko – Đoàn luật sư Hà Nội. DĐ: 0904230023/0912519823. ĐT:043.7931223/ Fax: 043.7931224. Email: huyquang12001@yahoo.com. Http: www.tuvanphapluat.mobi. www.thutuclyhon.vn
http://tuvanphapluat.mobi%5dLUẬT SƯ HÀ NỘI [/url]]