Nhận làm chứng chỉ cấp tốc cho các cá nhân, học viên không có điều kiện hoặc thời gian đi học, trung tâm sẽ tạo điều kiện cho bạn để nhận được chứng chỉ nhanh nhất (trong vòng 1 tuần)
- Cấp chứng chỉ Tin học A, B, C của trung tâm và của bộ giáo dục.
- Cấpchứng chỉ Ngoại ngữ A, B, C của trung tâm và của bộ giáo dục : Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiến Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Đức....
- Cấp chứng chỉ Tiếng Anh cao cấp : Toeic,Toefl IBT, .... dùng thi cao học, du học.
- Cấp chứng chỉ kế toán tổng hợp, kế toán trưởng ...
- Cấp chứng chỉ chứng khoán, môi giới chứng khoán, hành nghề chứng khoán...
- Cấp chứng chỉ nghề : nấu ăn, xăng dầu,....
- Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm....
- Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, giám sát thi công
............. và các chứng chỉ khác nếu bạn có yêu cầu, chúng tôi có thể tìm hiểu thông tin để tư vấn giúp bạn nhanh nhất.
Liên hệ 0985278786