http://wapminh.com


Game Naruto Advanture là th loi game phiêu lưu, hành đng được phát trin bi các nhà làm game Châu Á. Trong game có nhng màn đánh nhau được chau chut rt kĩ và đp mt, li chơi đơn gin mà không h nhàm chán s làm cho cuc phiêu lưu ca bn tr nên thú v hơn. Naruto Advanture còn có nhng màn chơi đòi hi người tham gia phi thao tác tht khéo léo trên bàn phím đ có th vượt qua. Bn hãy th và cm nhn nhng điu đó nhé.
[IMG]http://wapminh.com/hinhthai/naru/naru3.jpg[/IMG]

Ti trc tiếp v máy tính và t cài đt trên đin thoi


Naruto.jar


Naruto.jad

Ti bng tin nhn trc tiếp v đin thoi


Son tin:


Down NRT gi 8785


Down [khong trng] NRT [khong trng] gi 8785

Tng game Naruto cho bn bè son:


Down NRT s-đin-thoi-người-nhn gi 8785


Down [khong trng] NRT [khong trng] s-đin-thoi-người-nhn gi 8785


Xem thêm nhi