Với mục đích đáp ứng được yêu cầu của các học viên hoặc các cá nhân không có thời gian đi học, trung tâm hiện nhận tổ chức thi và cấp chứng chỉ cấp tốc trong vòng 1 tuần cho những ai có nhu cầu
- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tin học A, B, C của trung tâm và của bộ giáo dục
- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ A, B, C của trung tâm và của bộ giáo dục : Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiến Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Đức....
- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tiếng Anh cao cấp : Toeic,Toefl IBT, .... dùng thi cao học, du học.
- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ kế toán tổng hợp, kế toán trưởng ...
- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ chứng khoán, môi giới chứng khoán, hành nghề chứng khoán...
- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghề : nấu ăn, xăng dầu,....
- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm....
- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, giám sát thi công
............. và các chứng chỉ khác nếu bạn có yêu cầu, chúng tôi có thể tìm hiểu thông tin để tư vấn giúp bạn nhanh nhất.
Số điện thoại liên hệ 0985278786