Thế gii PT Mobile Game thi by gi mi người đu có cuc sng yên vui, an cư lc nghip. Loài người (Nhân tc) nh s giúp đ ca Tiên tc mà nn văn minh phát trin vượt bc, nhân gian phn vinh. Hai tc Yêu - Ma (Yêu tc và Ma tc) cũng t tìm th h thn binh cho tc ca chính mình trong phong than online mobie t đây không hi đến chuyn ca nhân gian, không xâm phm hai tc Nhân Tiên na, bt đu thi kỳ thnh vượng trước nay chưa tng có.

Nhưng cnh yên vui thái bình trong phong than y chng được bao lâu, tà ác và thiên tai cũng không biến khi nhân gian, cũng như bn yêu ma chng bao gi thôi thèm khát mùi máu tươi tht sng, bn chúng bt đu lén lút câu kết vi người và tiên nhân có tâm tà ác, dn dt h đi theo con đường tà đo, dn dn tp hp sc mnh, ch đi cơ hi đ thc hin mc đích xu xa ca bn chúng.


Ngàn năm thot qua, thi đi phong than mobile Thương Chu đã đến, đi nn li sp giáng xung min đt đy biến đng này. Nhân gian lúc này hôn quân không màng xã tc, lơ là triu chính, hành hình tàn đc, giết hi trung thn, áp bc, bóc lt nhân dân. Bn yêu ma tha cơ làm lon, gây hi khp nơi bá tính lưu lc bn phương. Con trai Tây Bá Hu thun ý tri hp lòng dân, khi binh tho pht bo quân, nhân gian đi chiến chính thc bt đu......


Cùng lúc đó, trên Tiên gii li càng hn lon khác thường, các phe phái ln trong ni b Tiên tc không ngng tranh chp, chng quan tâm gì đến ách nn ca Nhân tc. Thiên gii có chính thn thng lĩnh thiên đa cai qun, Tiên gii có mt s du tiên tư cht cao thp khác nhau, Nhân gii cũng có rt nhiu kỳ nhân d s đo hnh cao thâm đang mai danh n tích, s phân chia phe phái như thế làm cho s tranh chp càng thêm phc tp. Xin giáo và Tit giáo có phương thc tu hành khác nhau, không công nhn nhau, thường xuyên tranh đu. Nhân lúc thế gian phong than online chiến lon, Nguyên Thy Thiên Tôn phái đ t là Khương T Nha xung núi phò tr Chu vương. Đng thi, giáo ch Thông Thiên cũng đang p âm mưu lt đ Tiên gii. Môn đ hai phái h phàm, mi bên phò tr mt phe, quyết phân cao thp. Yêu tc và Ma tc sau khi có được pháp thut và thn binh mnh m li càng như h thêm cánh, không ngng đưa quân đi tn công các thành trì ca Nhân tc và Tiên tc. Có th nói thế gian đi lon, Nhân, Tiên, Yêu, Ma đu không tránh khi.

Xưa nay lon thế xut anh hùng, cuc đi lon này cui cùng còn li Nhân - Tiên - Yêu hay Ma? Sng hay là chết? Thành hay bi, phi ch xem thiên kiếp này anh hùng nào s lưu danh!


Ti trc tiếp: tai phong than


Ti bng SMS : Down PT gi 8285 (2000đ)


Xem thêm nhi