Web site bán thẻ gọi điện thoại quốc tế online toàn Quốc, hoàn toàn tự động.

Có thể đăng ký tài khoản gọi thử 10 phút.

Nạp thêm tiền bằng thẻ cào Mobi - Vina - Viettel

Nạp thêm tiền bằng Ebanking

Nạp thêm tiền bằng thẻ Vía Card, Master Card

http://www.ifonemobi.com