Tranh tụng: Đối với các vụ án hình sự:
Luật sư VP LS Ngô Ngọc Thủy sẽ tham gia tố tụng với tư cách là Người bào cữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho:
- Người bị tạm giữ;
- Bị can;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác

- Cơ quan công an các cấp;
- Viện kiểm sát các cấp;
- Tòa án các cấp,
Đối với các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình:
Luật sư VP LS Ngô Ngọc Thủy sẽ tham gia tố tụng với tư cách là Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự từ các giai đoạn:
- Hòa giải giữa các đương sự;
- Khởi kiện;
- Hòa giải tại tòa án;
- Tranh tụng tại phiên tòa.
Tư vấn:

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp:
- Tư vấn thủ tục thành lập;
- Tư vấn xây dựng bộ văn bản pháp quy khung: Điều lệ, Quy chế tài chính, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế lương, Quy chế chi tiêu nội bộ….
Tư vấn theo vụ việc hoặc dài hạn các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp:
- Tư vấn soạn thảo văn bản;
- Tư vấn hợp đồng kinh tế;
- Tư vấn hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động;
- Tư vấn các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của DN;
Tư vấn về mua bán, chia tách, sát nhập, giai thể doanh nghiệp:
- Tư vấn giải pháp tối ưu;
- Tư vấn tư trình tự và thủ tục thự hiện;
- Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ….
Tư vấn Tài chính -kế toán –Thuế:
- Tư vấn Tài chính: tư vấn lập kế hoạch tài chính; phương pháp quản lý dòng tiền; Soát xét hoạt động tài chính doanh nghiệp; tư vấn cấu trúc và tái cấu trúc doanh nghiệp; tư vấn thủ tục và các giải pháp tái cơ cấu vốn;…
- Tư vấn Kế toán: Tư vấn thiết lập bô máy kế toán, chuyển giao phần mềm kế toán, tư vấn các vấn đề về hạch toán kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ, tư vấn thực hiện kiểm soát nội bộ, đào tạo kế toán chuyên sâu, ….
- Tư vấn Thuế: Hỗ trợ kê khai và quyết toán các loại thuế; Tổ chức hội thảo cập nhật kiến thức thuế định kỳ;
- Dịch vụ quản lý tài chính cá nhân……
Tổ chức hội nghị-hội thảo và đào tạo:
Tổ chức định kỳ các hội nghị, hội thảo về:
- Hướng nghiệp,
- Tập huấn kỹ năng mềm trong hành nghề Luật sư;
Đào tạo:
- Bổ túc và cập nhật kiến thức luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành cho lãnh đạo các doanh nghiệp;
- Đào tạo các lớp ngắn hạn về kỹ năng soạn thảo các loại hợp đồng: hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động….
- Đào tạo kế toán, thuế…..


-------------------------
Tư vấn pháp luật chuyên nghiệp
- Tranh tụng hình sự
- Tranh tụng dân sự
- Tranh tụng kinh tế
- Tranh tụng lao động
- Tranh tụng hành chính
- Tranh tụng hôn nhân gia đình
- Đại diện pháp luật theo ủy quyền
hp?p=345142#post345142