XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN

1, Sơ đồ dây truyền công nghệ xử lý:
Thành phần nước thải sản xuất thủy sản: hàm lượng ô nhiễm hữu cơ (BOD) cao gấp 20 - 40 lần; hàm lượng vi sinh (coliform) vượt gấp 1000 lần và hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước (SS) vượt hơn 100 lần tiêu chuẩn nước thải công nghiệp cho phép thải vào vực nước dùng làm mục đích sinh hoạt (TCVN 5945:2005 cột A).

Nước thải thủy sản -> SCR -> hồ gom -> Bể điều hòa-> bể lắng 1-> Bể UASB ->bể aeroten-> Bể lắng 2-> bể khử trùng -> nước thải ra (đạt loại A, B tiêu chuẩn 5945-2005)

2, Thuyết minh sơ đồ công nghệ:
a, Hố gom
Nước thải thủy sản qua song chắn rác rồi được tập trung vào hố gom. SCR có tác dụng loại bỏ các cặn bã, các tạp chất thô nằm lẫn trong nước thải.
b, Bể điều hòa
Nước thải được bơm từ hồ gom lên bể điều hòa. Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng, nồng độ. Tại đây nước thải được điều chỉnh về nồng độ thích hợp cho quá trình xử lý sinh học (6,5- 8,5).
c, Bể lắng 1
Nước thải từ bể điều hòa được đưa lên bể lắng 1 để loại bỏ các cặn tươi, cặn nhỏ có thể lắng được
d, Bể Aeroten:
Nước thải được đưa sang bể UASB, tại đây sẽ xảy ra quá trình phân hủy các chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản: CH4, CO­­2, H2S…
e, Bể Aeroten:
Nước thải từ bể UASB được đưa sang bể Aeroten để loại bỏ các chất BOD, COD và mùi hôi trong nước thải
f, Bể lắng 2:
Nước thải từ bể Aeroten được đưa sang bể lắng 2 để loại lắng bùn hoạt tính. Lượng bùn hoạt tính được rút khỏi bể lắng bằng bơm bùn, được tuần hoàn về bể sinh học, lượng bùn dư được dẫn vào bể nén bùn.
g, Bể khử trùng
Nước thải được chảy qua bể khử trùng. Tại đây sẽ bơm hóa chất khử trùng vào để loại bỏ các vi sinh vật có hại có trong nước thải. Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn 5945-2005 loại A, B rồi thải ra nguồn tiếp nhân.

-> Tuy nhiên với tính chất của nguồn nước thải thủy sản, công ty Môi Trường Ngọc Lân có những phương pháp xử lý hiệu quả hơn, tiết kiệm diện tích xây dựng, chi phí xây dựng và vận hành so với các công nghệ truyền thống... Hiệu quả xử lý BOD, COD, SS,... rất cao.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:
Địa chỉ : 66/3D Bình Đường 3 – An Bình – Dĩ An – Bình Dương
Điện thoại : 0905.555.146 – 0822.163.992 fax: 0837.296.405
Website: http://www.xulymoitruong.com
Email: mtngoclan2004@yahoo.com.vn
KS. Trịnh Hồng Thắm
Giám đốc: Phan Kiêm Hào