Cần 1 bạn nhận gia sư lớp Lý 11, học phí 90k một buổi 2 tiếng tại Thanh Xuân, dạy vào hè.


Liên hệ: 016.77777.286


Ps: Phí 50% tháng lương đầu, thu trước 20% thôi, 30% thu sau khi nhận tiền tháng đầu nhé