LỜI NÓI ĐẦU

Khởi nguồn của mọi công việc đều bắt đầu từ giao tiếp. Kinixti - Một học giả nổi tiếng người Mỹ cho rằng: "mỗi người để đạt được thành công chỉ có 15% là dựa vào kỹ thuật bản thân, còn 85% là dựa vào những mối quan hệ giao tiếp và tkhả năng xử thế của người đó". Trong thời đại ngày nay mục tiêu để doanh nghiệp hướng tới chính là khách hàng.Một doanh nghiệp phát triển chứng tỏ doanh nghiệp đó tiếp cận được khách hàng và hiểu được tâm lý khách hàng.Để tìm được khách hàng đã có nhưng để tìm được khách hàng và phát triển được mạng lưới khách hàng còn khó hơn, chính vì thế việc bán hàng là một nghệ thuật. Hiểu được tâm lý của những doanh nghiệp muốn tiếp cận khách hàng gần hơn học viện doanh nhân GED xin giới thiệu chương trình đào tạo đặc biệt: “Sales-Pro: khóa Khóa học bán hàng

MỤC TIÊU

Khoá học đạo tạo nhằm giúp cho bạn có những kiến thức về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp của một người bán hàng hiện đại. Từ đó giúp cho mọi người nâng cao kĩ năng bán hàng của mình.

PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp học của chúng tôi đang được áp dụng tại hơn 183 nước trên thế giới, tại các tổ chức của ILO và GTZ trên khắp thế giới và đã gặt hái được rất nhiều thành công đó là phương pháp Active Learning - Học tích cực.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo Sales – Pro do GED kết hợp với tổ chức Quốc tế ILO (International Labuor Organization) và GTZ (Chương trình đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp của Cộng hoà liên bang Đức chuyển giao), cùng với đội ngũ chuyên gia quốc tế thiết kế và biên soạn theo mô hình quản trị doanh nghiệp chuẩn cấp Quốc tế. Chương trình đã được triển khai bằng tiếng Việt (kết hợp với những thuật ngữ tiếng Anh trong kinh doanh) giúp cho học viên lãnh hội đầy đủ những thông tin của bài học.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Hội đồng chuyên gia là các giảng viên cao cấp quốc tế của ILO,GTZ và chuyên gia đào tạo giám đốc Quốc tế trực tiếp giảng dạy.Trong chương trình Sale- Pro lần này có sự đảm nhiệm của:


NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp (Buổi 1)
- Giao tiếp với sự nghiệp của bạn
- Bản chất của giao tiếp và các hướng giao tiếp
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
- Tham khảo bài học thực tế
2. Kỹ năng thuyết trình giới thiệu sản phẩm (Buổi 2)
- Quy trình giới thiệu sản phẩm.
- Mục đích và mục tiêu thuyết trình giới thiệu sản phẩm dịch vụ.
- Thuyết trình và giới thiệu dịch vụ chuyên nghiệp
3. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp (Buổi 3 - 4)
- Quy trình bán hàng
- Nguyên tắc bán hàng nâng cao
- Tổ chức và lập kế hoạch bán hàng
- Giá trị, quy tắc và chiến lược quyết định
- Kết thúc bán hàng
- Bài tập đóng vai người bán hàng và khách hàng
4. Quản trị bán hàng - Sales và chăm sóc khách hàng sau bán hàng (Buổi 5)
- Vai trò của Sales trong thời đại mới;
- Nghệ thuật thu hút khách hàng mới.
- Quản lý và chăm sóc khách hàng, nghệ thuật giữ chân các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống.
- Nghệ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
- Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng;
- Dự báo bán hàng và lập ngân sách bán hàng;
- Bài tập đóng vai người bán hàng và khách hàng…

CHI TIẾT KHÓA HỌC