Video Siêu Mẫu ngọc trinh giới thiệu về mình;
xem video clip tai đường link sau:
http://www.youtube.com/watch?v=RqZXi...feature=relmfu