Tài sản là một thuật ngữ vừa mang tính phổ thông vừa mang tính pháp lý sâu sắc.

Tài sản: Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

Tài sản bao gồm: Vật có thực, tiền và các giấy tờ trị giá được bằng tiền; Quyền trị giá được bằng tiền và được phép chuyển dịch trong giao lưu dân sự gọi là quyền tài sản, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

Khi phân loại tài sản theo chu kỳ sản xuất, ta có tài sản cố định và tài sản lưu động. Còn khi phân loại tài sản theo đặc tính cấu tạo của vật chất, ta có tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Tài sản cố định là một trong những loại tài sản có giá trị lớn được huy động và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lời. và thường thì các loại tài sản này có chu kì sử dụng trong dài hạn Tài sản lưu động là đối tượng lao động chỉ dùng được trong một chu kỳ sản xuất.

Đó là tổng thể nói chung tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và những khoản có thể chuyển ngay thành tiền mặt, như thương phiếu, v.v Tài sản hữu hình: Bao gồm những vật( có những điều kiện nhất định ) tiền và giấy tờ có giá ( ngôn ngữ luật học ).

Tài sản hữu hình là những cái có thể dùng giác quan nhận biết được hoặc dùng đơn vị cân đo đong đếm được. Khi nói đến tài sản hữu hình bắt buộc chúng phải có một số đặc tính riêng như:

-Thuộc sở hữu của ai đó;

-Có đặc tính vật lý;

-Có thể trao đổi được;

-Có thể mang giá trị tinh thần hoặc vật chất;

-Là những thứ đã tồn tại(tài sản trước kia) đang tồn tại và có thể có trong tương lai.

Tài sản hữu hình khi có càng nhiều đăc tính nêu trên thì càng chắc chắn đó là tài sản hữu hình. Tài sản vô hình: là những quyên tài sản (nghĩa hẹp) thuộc sở hữu của một chủ thể nhất định và thường chỉ gắn với một chủ thể nhất định và không thể chuyển giao.

Tuy nhiên một số quyền tài sản có thể chuyển giao như thương hiệu hàng hóa hoặc ủy quyền cho chủ thể khác. Tài sản vô hình là những thứ không thể dùng giác quan để thấy được và không thể dùng đại lương để tính.

Tại công ty chúng tôi, mọi thắc mắc của khách hàng sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho
doanh nghiệp

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán

+ Tư vấn đầu tư

+ Thực hiện kiểm soát, kiểm toán theo yêu cầu


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666Bài viết liên quan: Kế toán, Thông tin kế toán, Luật kế toán, Lập báo cáo tài chính - bảng cân đối thuế, Kế toán doanh nghiệp, Xây dựng quản lý doanh nghiệp, Hạch toán thuế, Cách làm kế toán thuế, Dịch vụ kế toán, Kinh tế kế toán, Tư vấn thuế, Tư vấn chi phí hợp lý trong kế toánWedsite liên quan:
- www.hslaw.vn
- www,luatsurieng.vn