Brochure là một ấn phẩm quảng cáo tuyệt vời để giới thiệu về công ty, các sản phẩm dịch vụ của bạn tới các khách hàng mục tiêu. Các chuyên gia thiết kế sáng tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn có một brochure chất lượng cao, hỗ trợ đắc lực cho chiến lược marketing của bạn. Cuốn brochure đẹp và chuyên nghiệp thu hút khách hàng, tạo ra các hợp đồng mới, giúp cho công việc kinh doanh của bạn triển khai nhanh chóng và thuận lợi.Báo giá tham khảo dịch vụ thiết kế Brochure:

- Thiết kế Brochure theo hình ảnh & nội dung cung cấp: 5.000.000 VNĐ

- Thiết kế Brochure & sáng tạo nội dung: 10.000.000 VNĐ

- Đối với Brochure lớn hơn 10 trang, cộng thêm 500.000 VNĐ/ Trang

Tham khảo khách hàng của chúng tôi tại đây !