LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG SƠ CẤP TỪ ĐẦU
( Học phí 800.000vnd ,20 buổi.Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu )

CÁC LỚP BUỔI TỐI :


A36: khai giảng chủ nhật ngày 22/04/2012 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3,5,chủ nhật.Giáo viên : Thầy Phạm Duơng Châu. ( còn 3 chỗ )

A37: khai giảng thứ 5 ngày 03/05/2012 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,Chủ nhật. ( còn 6 chỗ )

A38: :khai giảng thứ 6 ngày 04/05/2012 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. ( còn 5 chỗ )

A33: khai giảng chủ nhật ngày 25/03/2012 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,Chủ nhật. ( hết chỗ )

A34: :khai giảng thứ 4 ngày 28/03/2012 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. ( hết chỗ )

A35:khai giảng thứ 2 ngày 02/04/2012,lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. ( hết chỗ )


CÁC LỚP BAN NGÀY:

SC 9: khai giảng thứ 7 ngày 14/04/2012 học 13h30 đến 15h chiều thứ 7 và 8h đến 9h30 sáng chủ nhật ,tuần học 2 buổi ( còn 3 chỗ )

S7 :khai giảng thứ 6 ngày 06/04/2012,lịch học 10h đến 11h30 thứ 2,4,6. ( còn 3 chỗ )

S8 :khai giảng thứ 4 ngày 25/04/2012,lịch học 14h đến 15h30 thứ 2,4,6. ( còn 7 chỗ )S9:khai giảng thứ 5 ngày 17/05/2012 học 8h đến 9h30 sáng thứ 3 và thứ 5 ,tuần học 2 buổi ( còn 5 chỗ ) .

S5:khai giảng thứ 7 ngày 25/02/2012 học 17h đến 18h30 chiều thứ 7 và 10h đến 11h30 sáng chủ nhật ,tuần học 2 buổi ( hết chỗ )

S6:khai giảng thứ 5 ngày 15/03/2012 học 14h đến 15h30 chiều thứ 3 và thứ 5 ,tuần học 2 buổi ( hết chỗ ) .
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG TRUNG CẤP
Các lớp quyển 2 :
A32 : khai giảng chủ nhật ngày 22/04 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3,5,chủ nhật.Giáo viên : Thầy Phạm Duơng Châu.
A33 : khai giảng chủ nhật ngày 8/04 lịch học lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,Chủ nhật.
S4 : khai giảng thứ 5 ngày 12/04 lịch học 9h đến 10h30 thứ 3,5. .Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu .
S5 : khai giảng thứ 7 ngày 21/04 lịch học 17h đến 18h30 thứ 7 và 10h đến 11h30 chủ nhật.Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu
S6 : khai giảng ngày 22/05 lịch học 14h đến 15h30 thứ 3,5.Giáo viên : Thầy Mộc Tinh
Các lớp quyển 3 :
A26 : khai giảng thứ 2 ngày 16/04 Lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. .Giáo viên : Thầy Tài
A27 : lịch khai giảng thứ 2 ngày 14/05 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6.Giáo viên : Cô Trang C
A28 : khai giảng thứ 5 ngày 03/06 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3,5,chủ nhật.Giáo viên : Thầy Tài
S2 : khai giảng chủ nhật ngày 29/04 lịch học 15h45 đến 17h15 thứ 7, chủ nhật. .Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu .
+A30: khai giảng thứ 3 ngày 12/06 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6 giáo viên cô Vân

Các lớp quyển 4 :

A25 khai giảng chủ nhật ngày 27/05 lịch học 19h20 đến 21h10 thứ 3,5,cn giáo viên cô Trang A

Các lớp quyển 5 :

A11 : khai giảng thứ 2 ngày 09/04 lịch học thứ 2,4,6 từ 19h40 đến 21h10Các lớp Quyển 6

A96:
:khai giảng thứ 3 ngày 20/03/2012,
lịch học 17h50 đến 19h20
thứ 3,5,cn. Cô Trang A


» HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC


Lớp Hán ngữ 1 : 800.000vnd :20 buổi .

Lớp Hán ngữ 2 : 850.000vnd : 20 buổi .

Lớp Hán ngữ 3 : 900.000vnd : 20 buổi.

Lớp Hán ngữ 4 : 950.000vnd : 20 buổi .

Lớp Hán ngữ 5 : 1.000.000vnd : 20 buổi .

Lớp Hán ngữ 6 : 1.050.000vnd : 20 buổi .

» BẢN ĐỒ TỚI TRUNG TÂM tiengtrung.vn