Blueberry BBFlash Back Pro update Full KeyCore BRD

BB FlashBack theo mình là phần mềm quay phim màn hình tốt nhất với ưu điểm nhanh, nhẹ, dễ sử dụng, dung lượng phim xuất ra siêu nhẹ.

BB FlashBack Pro là một phần mềm quay phim lại màn hình desktop tốt nhất hiện nay, đa số các video hướng dẫn sử dụng và học tập đều được quay và chỉnh sửa bởi phần mềm này, với nhiều chức năng rất mạnh, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn.

Sau khi cài đặt xong, ở màn hình desktop sẽ có 2 icon của chương trình đó là: BB FlashBack Pro Recorder và BB FlashBack Pro Player

- BB FlashBack Pro Recorder: Dùng để quay lại màn hình, bạn click vào nút tròn màu đỏ để tiến hành quay.
- BB FlashBack Pro Player: dùng để xem file mà bạn vừa quay theo định dạng riêng của BBFlashBackPro