Nhất Phong Vận[/b] với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình luôn luôn vận chuyển hàng hóa “đúng số lượng, đúng chất lượng, đúng thời gian, đúng nơi, đúng giá”


Khi cần Vận chuyển hàng lẻ tiết kiệm từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại,[/b] ***BẠN*** [/b]Hãy giữ lại Email , Hãy Lưu Điện thoại, Hãy gọi: [/b][/i]


[/i][/b]


Thank you and Best regards


Nguyễn Thùy Dương[/i]


Nhat Phong Van Company. [/i]


Kiot 31B, 27/785 Truong Dinh, Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam.[/i]


142 Nguyen Tri Phuong st, Dist. Thanh Khe, Da Nang, Viet Nam.[/i]


Tel:[/i] 04. (6684.8937) [/b]Mobile : 0972.534.573; 05113506088[/b][/i]


E-mail: [/i]duong.nguyen@nhatphongvan.com.vn[/i]


Yahoo/Skype:[/i] adv3_npv[/b][/i]


[/i]