Hôm wa là 1 ngày buồn , con m nó , wo 4 trận 1 đêm , 3 trận sụp bẫy, chém được duy nhất 1 trận chelsea FT under... trận Real Madrid cũng lên đường luôn, cup Phá Le Mans UC 72 ăn 0-1 ở HT rồi đứng cạt ở FT time ... mấy măm liên tục ... đêm nay kg biết có liên tục hay kg? nay chia sẻ cùng ae AB xem có phương pháp nào giải wuyt đây ...