Chinese Writing Master 4.0 có 2 phiên bản là Standard Edition và Teacher’s Edition
bản Teacher’s Edition có thêm 2 chức năng là save file hướng dẫn cách viết dưới dạng ảnh tĩnh JPG hoặc ảnh động GIF.
**************************
Download bản Full, chạy không cần crack, không cần cài đặt, không cần reset giờ hệ thống sau khi hết trial.

Các bạn vào đây để download nhé!
Chúc các bạn học tốt