CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC

Phương châm dịch vụ của ASC Nhằm đảm bảo cung cấp những dịch vụ tin cậy có chất lượng tốt nhất, mọi hoạt động của chúng tôi luôn tôn trọng nguyên tắc: độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật, tuân thủ các quy định của Nhà nước Việt nam, các Chuẩn mực kiểm toán Việt nam do Nhà nước ban hành cũng như các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận chung. Bên cạnh đó chúng tôi cũng luôn nhận thức đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu.

Các dịch vụ của ASC Chúng tôi đã và đang cung cấp cho khách hàng nhiều loại hình dịch vụ có giá trị cao như:

 • Dịch vụ Kiểm toán
 • Kiểm toán các Báo cáo tài chính
 • Kiểm toán hoạt động các Dự án
 • Kiểm toán Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
 • Kiểm toán rà soát và chuẩn đoán
 • Kiểm toán xác định vốn góp
 • Kiểm toán theo các thủ tục thỏa thuận trước
 • Giám định tài liệu kế toán, tài chính
 • Dịch vụ Kế toán
 • Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính.
 • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán
 • Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo tài chính
 • Lập hồ sơ đăng ký chế độ kế toán Dịch vụ Tư vấn · Tư vấn về thuế
 • Tư vấn xây dựng cẩm nang quản lý tài chính
 • Tư vấn quyết toán tài chính và quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành.
 • Tư vấn về thẩm định giá tài sản
 • Tư vấn sáp nhập và giải thể doanh nghiệp
 • Các dịch vụ tư vấn khác: Dịch vụ xác định giá trị Doanh nghiệp và Tư vấn cổ phần hoá
 • Xác định giá trị tài sản doanh nghiệp để cổ phần hóa
 • Tư vấn xác định và lập hồ sơ xác định giá trị DN
 • Tư vấn đề xuất phương án xử lý lao động sau khi chuyển sang Công ty cổ phần
 • Tư vấn xây dựng phương án kinh doanh sau khi chuyển sang Công ty cổ phần
 • Tư vấn xây dựng điều lệ Công ty cổ phần · Tư vấn tổ chức đại hội CNVC.
 • Tư vấn các vấn đề sau khi có quyết định chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần
 • Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông Dịch vụ Đào tạo & Hỗ trợ tuyển dụng
 • Tổ chức các khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp.
 • Cung cấp các văn bản pháp quy, các tài liệu hướng dẫn kế toán các tài liệu tham khảo chuyên ngành tài chính kế toán.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên chuyên ngành.


“Vì lợi ích khách hàng chúng tôi sẵn sàng phục vụ”. Đó luôn là phương châm phục vụ của chúng tôi. Nếu bạn và quý công ty có nhu cầu xin hãy liên hệ với chúng tôi:
Chi nhánh công ty tại Hà Nội có trụ sở tại: Phòng 1802A tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh – Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 627 646 48 Fax: (04) 627 646 48.website: http://www.kiemtoanaschn.vn