Công ty TNHH DV-TM Nam Trường Giang cung cấp hoàn chỉnh hệ thống thiết bị xử lý khói bụi toàn phần đạt tiêu chuẩn trong nước.
Thông qua hệ thống này, khói bụi, khí thải từ các lò nung, lò đốt hoặc từ nguồn phát tán được cưỡng bức, dẫn vào hệ thống xử lý, gồm một bồn xử lý chính và nhiều bồn xử lý phụ (tùy theo quy mô của lò). Tại các buồng xử lý khói bụi, khí thải được các máy guồng quay cao tốc đánh tan vào nước, tạo thành các chất cặn lắng đẩy ra bể chứa nước thải. Phần hơi khí thải cuối nguồn được dẫn trở về đầu nguồn để xử lý lại theo chu trình tuần hoàn, khép kín.
http://www.baotrithietbi.net