tình hình là nhỏ em cho cái quần Levi Skinny 511
Extra slim fit
Staight Leg
Sits below waist
như hình size W:29 L:30 mới xách tay về hồi sáng , nguyên mạc
quần màu đậm hơn trong hình vì em chụp bằng đt.
giá mong muốn ra đi :890k
01223178524
327.9 sư vạn hạnh f9 q10
mua bán tại nhà bảo đảm.