Công ty TNHH Phần Mềm Siêu Ý Tưởng - Supersoft trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý công ty đến giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Kính thưa Quý Công ty,

Chúng tôi với 15 năm kinh nghiệm chuyên về phát triển phần mềm ứng dụng, phần mềm quản lý, xây dựng hệ thống thương mại điện tử, xử lý các cơ sở dữ liệu lớn trên hệ thống mạng cục bộ (LAN) cũng như mạng diện rộng (WAN) và các giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin.
Với sở trường như trên và mong muốn được đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công ty nhằm góp phần hiện đại hóa, công nghệ hoá theo một tiêu chí mới phù hợp với thời đại mới, thời đại của Công nghệ thông tin và toàn cầu hóa. Chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty giới thiệu sơ bộ về HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH – SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ của Công Ty TNHH Phần Mềm Siêu Ý Tưởng – SUPERSOFT bao gồm các phân hệ (module) như sau:

- Hệ thống kế toán doanh nghiệp đa ngành nghề – Supersoft NetFinance :
Được thiết kế theo chuẩn mự kế toán Việt Nam, có thể sử dụng theo QĐ 15/BTC hay QĐ 48/BTC,mặc định dùng hình thức ghi sổ dạng nhật ký chung (có thể cấu hình mở rộng dạng ghi sổ khác), phục vụ công tác tin học hóa hệ thống kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đa ngành nghề, tập trung vào các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, công nợ, tài sản, kế toán kho, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế,...hệ thống hoạt động trên máy đơn, trên môi trường mạng doanh nghiệp (LAN) hay mạng diện rộng (WAN)
Kết nối tự động với các phân hệ phần mềm quản lý kho, phân hệ bán hàng và nhân sự tiền lương,…quản lý, kiểm soát thu/chi, ngân hàng, chi phí,…và kế toán tổng hợp, tự động lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, tự động lập báo cáo tài chính, quyết toán tháng, quý, năm…và các công cụ kế toán khác.


-> Các Phần mềm trên có thể chạy trên máy đơn (PC) hay mạng Client/Server (Khách/Chủ) với bất kỳ phiên bản Windows (Windows 2000/XP/VISTA/Win7)

-> Các phân hệ có khả năng hoạt động độc lập hay liên kết với nhau trên mạng.

-> Công nghệ xây dựng Phần mềm:

· Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/ Oracle

· Ngôn ngữ lập trình: Visual Basic 6.0 / VB.Net .

· Báo cáo dạng: MS Excel/ Crystal Report/….

· Mô hình lập trình: Mô hình 3 lớp (3-Tiered)-Interface/ Network/ Database.
---------------------------------------------[/b]
[/b]Mọi chi tiết xin hệ[/b]:[/b]
Nguyễn Trường Ngọc[/b]
Software Engineer ENG[/b]
Công Ty TNHH Phần Mềm Siêu Ý Tưởng – Supersoft[/b]
Address : 141/77/92 đường 13, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh[/b][/b]
Tel:[/b] ( 848 ) - 54315535
Mobil:[/b] 0127 228 8081 (Liên hệ 24/24)
Email:[/b] ngocnt@supersofterp.com; mrngocsupersoft@gmail.com ; ntngoc1988@yahoo.com
Website:[/b] www.supersofterp.com
Lưu ý:
- Giao hàng tận nơi.
- Cài đặt hướng dẫn tận tình.
Sở hữu trí tuệ, Bằng sáng chế và Giấy phép
Các bằng đặc quyền sáng chế phần mềm, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ duy nhất và các quyền cấp phép sử dụng đối với những sản phẩm vượt trội của mình.