Nhóm sự kiện chuyên cung cấp các dịch vụ promotion, roadshow, đại diện thương hiệu, hội thảo, hội nghị khách hàng, cung cấp MC, model, nhân sự cho chương trình, tư vấn và thực hiện chương trình, với đội ngũ nhân viên rộng khắp toàn quốc.Mọi chi tiết xin liên hệ: Thanh Long 0916838526