Vy, THS QTKD và các cộng sự tận tụy chuyên đưa doanh nghiệp và cá nhân
quan tâm đến tây Âu và châu phi, hoặc làm thay doanh nghiệp mọi
việc theo yêu cầu: thương mại, du lịch, lao động, định cư, du học,
khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng. Chi phí hợp lí hoặc miễn phí: cùng làm
cùng hưởng.
Ví dụ về họat động thương mại: khảo sát thị trường, tìm và làm việc
với đối tác, tham dự hội chợ, xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ,
làm thương hiệu, đại diện thương mại, vườn ươm doanh nghiệp…Liện hệ:
097 428 19 12 hoặc dhy.consulting@gmail.com