Nhan dip nam moi chung toi xin gui den Quy Khach dich vu
Van chuyen Qua Tet 2012 den tat ca cac dia chi trong Noi thanh Ha noi.

* Voi Don Gia 18.000 / 01dia chi (Co xac nhan cua Khach Hang nhan qua) .

Ngoai ra Van Chuyen Nam De cung cap cho ban nhieu goi qua tang VIP, sep, doi tac, dong nghiep va van chuyen Goi qua den tan tay Khach Hang tai 63 Tinh thanh voi gia ca hop ly.

Moi chi tiet, xin vui long lien he ngay:
Cong ty CP Truyen Thong Nam De:
20/22 Trung Kinh - Cau Giay - Ha Noi
Tel:04.8586 7 113/114 -0912052966