Trung tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp Trường ĐHKT Huế được thành lập với mục đích làm cầu nối giúp giải quyết tốt hơn các mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng, đoàn thể, các cố vấn học tập, các doanh nghiệp và sinh viên. Hỗ trợ cho sinh viên về các vấn đề học tập, rèn luyện và việc làm.

Một trong những chức năng quan trọng của trung tâm đó là cung cấp các dịch vụ học tập, cơ hội việc làm, học bổng, nhà trọ, gia sư, các dịch vụ thời trang, giải trí và đời sống.

Vậy trung tâm kính mong sẽ nhận được nhiều sự hợp tác của các doanh nghiệp, tổ chức có dịch vụ, sản phẩm có thể đáp ứng các nhu cầu của sinh viên.

Mọi thông tin xin liên lạc:
Website: http://hotrosinhvien.hce.edu.vn
Facebook: http://www.facebook.com/hotrosinhvien.hce.edu.vn
Email: hotrosinhvien@hce.edu.vn
Hotline: 01682.188.300 (Mr.Tưởng)