Phần mềm này khá phổ biến, nhiều trang của VN đã share nhưng đều là link khó download (copy & paste). Mình upload lên Mediafire cho các bạn dễ down.Phân tích câuTrợ giúp


Đĩa 1


Đĩa 2


Trò chơi

Các bạn vào đây để download
Chúc các bạn học tập tốt