Đầu tiên, bạn phải có list nhạc của nhaccuatui.com, sau đó vào trang này để chèn:
http://phongdatgl.biz/nct/

Click vào GET CODE, copy đoạn mã đó chèn vào module trong Blog, Website