Bảng giá dịch vụ cáp quang FTTH và chương trình khuyến mãi:Fiber Public: Tốc độ tối đa 30 Mbps, Cam kết tốc độ >= 512 Kbps, Cước lắp đặt 8.000.000, Cước trọn gói 1.600.000, 1 IP Front static

Fiber Bronze : Tốc độ tối đa 30 Mbps, Cam kết tốc độ >= 640 Kbps, Cước lắp đặt 8.000.000, Cước trọn gói 2.500.000, 1 IP Front static

Fiber Silver : Tốc độ tối đa 35 Mbps, Cam kết tốc độ >= 640 Kbps, Cước lắp đặt 8.000.000, Cước trọn gói 3.000.000, 1 IP Front static, 4 IP Route static

Fiber Gold : Tốc độ tối đa 45 Mbps, Cam kết tốc độ >= 768 Kbps, Cước lắp đặt 8.000.000, Cước trọn gói 6.000.000, 1 IP Front static, 8 IP Route static

Fiber Platin :Tốc độ tối đa 65 Mbps, Cam kết tốc độ >= 1024 Kbps, Cước lắp đặt 8.000.000, Cước trọn gói 15.000.000, 1 IP Front static, 8 IP Route static


Đặc biệt từ 1/3/2011 FPT Telecom cung cấp thêm dịch vụ FIBER BUSINESS

Fiber Business:Tốc độ tối đa 25 Mbps, Cam kết tốc độ >= 512 Kbps, Cước lắp đặt 8.000.000, Cước trọn gói 1.200.000, 1 IP Front static


Ưu điểm: Không bị nhiễu do độ dài, điện tử, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết tác động, băng thông của FTTH có thể lên tới Gigabtye/giây
Đối tượng khách hàng: Các doanh nghiệp, cửa hàng internet công cộng, các quán games.
FTTH cung cấp 1 IP tĩnh thích hợp với các doanh nghiệp triển khai dễ dàng các dịch vụ trực tuyến như IP Camera, lưu trữ mail, truyền dữ liệu tốc độ cao...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI


***Đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ Fiber Bronze :
Khách hàng không đăng kí trả trước :
- Giảm ngay 75% phí hòa mạng ( Tương đương 6.600.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 1.100.000 VNĐ/1 tháng trong 1 năm đầu tiên.
=>Cước sẽ chỉ còn 1.650.000VNĐ/tháng

Khách hàng đăng kí trả trước 6 tháng :
- Miễn phí hòa mạng ( Tương đương 8.800.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 1.100.000 VNĐ/1 tháng trong 1 năm đầu tiên
=>Cước 6 tháng :9.900.000 VNĐ

Khách hàng đăng kí trả trước 12 tháng :
- Miễn phí hòa mạng ( Tương đương 8.800.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 1.100.000 VNĐ/1 tháng trong 1 năm đầu tiên
- Tặng cước tháng thứ 13. ( Tương đương 2.750.000 VNĐ ).
=>Cước 12 tháng :19.800.000 VNĐ

***Đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ Fiber Silver:
Khách hàng không đăng kí trả trước :
- Giảm ngay 75% phí hòa mạng ( Tương đương 6.600.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 1.100.000 VNĐ/1 tháng trong 1 năm đầu tiên.
=>Cước sẽ chỉ còn 2.200.000VNĐ/tháng

Khách hàng đăng kí trả trước 6 tháng :
- Miễn phí hòa mạng ( Tương đương 8.800.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 1.100.000 VNĐ/1 tháng trong 1 năm đầu tiên
=>Cước 6 tháng :13.200.000 VNĐ

Khách hàng đăng kí trả trước 12 tháng :
- Miễn phí hòa mạng ( Tương đương 8.800.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 1.100.000 VNĐ/1 tháng trong 1 năm đầu tiên
- Tặng cước tháng thứ 13 và tháng thứ 14. ( Tương đương 6.600.000 VNĐ ).
=>Cước 12 tháng :26.400.000 VNĐ


***Đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ Fiber Gold:
Khách hàng không đăng kí trả trước :
- Giảm ngay 75% phí hòa mạng ( Tương đương 6.600.000 VNĐ).
- Miễn phí 09 IP Tĩnh.
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 2.200.000 VNĐ/1 tháng trong 2 năm đầu tiên.
=>Cước sẽ chỉ còn 4.400.000VNĐ/tháng

Khách hàng đăng kí trả trước 6 tháng :
- Miễn phí hòa mạng ( Tương đương 8.800.000 VNĐ).
- Miễn phí 09 IP Tĩnh.
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 2.200.000 VNĐ/1 tháng trong 2 năm đầu tiên
=>Cước 6 tháng :26.400.000 VNĐ

Khách hàng đăng kí trả trước 12 tháng :
- Miễn phí hòa mạng ( Tương đương 8.800.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 2.200.000 VNĐ/1 tháng trong 2 năm đầu tiên
- Tặng cước tháng thứ 13 và tháng thứ 14. ( Tương đương 13.200.000 VNĐ ).
=>Cước 12 tháng :52.800.000 VNĐ


***Đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ Fiber Buiness
Khách hàng không đăng kí trả trước :
- Giảm ngay 75% phí hòa mạng ( Tương đương 6.600.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.(Đối với Khách hàng là doanh nghiệp ).
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.

=>Cước sẽ chỉ còn 1.320.000VNĐ/tháng

Khách hàng đăng kí trả trước 6 tháng :
- Miễn phí hòa mạng ( Tương đương 8.800.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.(Đối với Khách hàng là doanh nghiệp ).
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 330.000 VNĐ/1 tháng trong 12 tháng đầu tiên.
=>Cước 6 tháng :5.940.000 VNĐ

Khách hàng đăng kí trả trước 12 tháng :
- Miễn phí hòa mạng ( Tương đương 8.800.000 VNĐ).
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.(Đối với Khách hàng là doanh nghiệp ).
- Miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Giảm 440.000 VNĐ/1 tháng trong 11 tháng đầu tiên.
- Tặng cước tháng thứ 12.( Tương đương 1.320.000 VNĐ ).
=>Cước 11 tháng :9.680.000 VNĐ


ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG CÓ HÓA ĐƠN CŨNG NHƯ HỢP ĐỒNG VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁC (VNPT,VIETTEL,EVN,CMC..) SẼ ĐƯỢC THÊM NHIỀU QUYỀN LỢI.
KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ TRONG THÁNG 11 SẼ ĐƯỢC TẶNG NGAY 01 PHẦN QUÀ TRỊ GIÁ 200.000 VNĐ.


Mọi chi tiết xin liên hệ :
TRẦN DANH HUY
Phòng Kinh Doanh Doanh Nghiệp

59 Nguyễn Công Trứ - HBT - HN
Tel : 0988 265 363
Email : tdhuy@fpt.net